PHẠM THU HIỀN

Cập nhật: 10/05/2018

Lượt xem: 217

  

Quy trình chăm sóc khách hàng rất tốt, luôn quan tâm tới nhu cầu và ý kiến khách hàng. Luôn cập nhật ý kiến khách hàng kịp thời để có hướng xử lý nhanh nhất

Các bài viết khác

Tin tức nổi bật

1
Chát với chúng tôi