ANH NGUYỄN VUI

Cập nhật: 10/05/2018

Lượt xem: 224

  

Nhà tôi vừa mới bàn giao. Tôi và gia đình tôi cảm thấy anh Tùng và anh em nhân viên của ZIC FURNITURE rất có trách nhiệm với công trình, dọn tới nhà mới tôi rất an tâm và thoải mái.

Các bài viết khác

Tin tức nổi bật

1
Chát với chúng tôi